“nitekim” mi, “netekim” mi, Nasıl yazılır?

Nitekim” gerçekten, hakikaten, sahi, sahiden. Sonuç olarak. Bu nedenle doğru yazımı NİTEKİM olmalıdır.

Doğru: nitekim
Yanlış: netekim

“Nitekim” kelimesi cümle içinde kullanımı:

 1. Nitekim bugün dünyada ne kadar iyi ressam varsa o kadar da resim yapma tarzı vardır.
 2. Gerçekçidir, başka türlü kurması da beklenemez. Nitekim PKK yöneticileri, özetle şunu vurguluyorlar.
 3. Nitekim, kendisi de bunu anlamış gibi vapurda bütün yolculuğumuz boyunca bir köşeye çekilip oturmuş.
 4. Şema Hıristiyanlıkta da büyük önem taşır; nitekim Yeni Ahit’te bazı yerlerde tekrar edilen Tanah ayetlerindendir.
 5. Nitekim rahmeti bol olan Allah kullarının ayıplarından, günahlarından, noksanlarından dolayı onlardan yüz çevirmez.
 6. İlk Prensip olarak Zurvana inanılır. Nitekim bu sebeple Zurvanizm olarak anılan inanca Zurvanit Zerdüştçülük de denmiştir.
 7. Nitekim biz, tarih boyu hasımlarımızla yaka-paça olmuş, kavga etmiş ve sonuçta Allah’ın inayeti ile hepsinin üstesinden gelmişizdir.
 8. Kerbela’da taraftarlarıyla birlikte öldürülmüştür. Nitekim bu noktadan sonra daha katı bir Şiî ayrılması söz konusu olmuştur.
 9. Nitekim Avrupalı devlet adamları; O’nun 1930’da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.
 10. Tarihçi olarak Merzifonlu’nun büyük hata yaptığını yazdım; nitekim Budin beylerbeyi onu uyarmıştı.

“tahammül” mü, “tahamül” mü, Nasıl yazılır?

Tahammül” nesnenin, güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilmesi, dayanması. İnsanın kötü, güç durumlara karşı koyabilme gücü, kaldırma, katlanma. Bu nedenle doğru yazımı TAHAMMÜL olmalıdır.

Doğru: tahammül
Yanlış: tahamül, tahhamül, tamül

“Tahammül” kelimesi cümle içinde kullanımı:

 1. Genç, tasavvurunun, tahammülünün fevkindeki bu hâllere karşı daima isyan ederdi.
 2. Yiğitlik intikam kazanmakta değil, tahammül göstermektedir.
 3. İyi insan talihsizlikleri tahammül edilemeyecek kadar büyüdüğünde hayatı terk eder.
 4. Dünya’da her millet, icraatına tahammül ettiği hükümetin mesuliyetine ortak sayılır.
 5. Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar.
 6. İnsanın kendi felaketine tahammül edebilmesi büyük hünerse, başkalarının felaketini paylaşabilmesi daha büyük hünerdir.
 7. Adaletsizliğe tahammül etmek göreceli olarak kolaydır. Asıl yüreği sızlatan adaletin kendisidir.
 8. Vatandaşlar arasında dini inanışlardan kaynaklanan ayrımcılığa tahammül edilemez.
 9. İntikam ve kin içgüdüsü her iki durumda da tahammül vesilesidir.
 10. Yaşamamın bir niçini var, nasılına da tahammül gösterecek güce sahibim.

Liken nedir?

Liken nedir?

Likenler, su yosunları ve mantarların birlikte var oldukları tuhaf organizmalardır. Genelde düz ve kabuk benzeri bir yapıları vardır. Çatılar, kayalar ve ağaç dallarında yaşarlar. Bazıları küçük dallı bir ağaç gibi gelişirken diğerleri ağaç dallarından sarkar hâlde görülebilirler.

Likenin temel yapısını, mantarsı kısmı oluşturur. Ayrıca fotosentez ile besin üreten yosun kısımları da vardır. Likenler çok yavaş büyürler, ancak çok geniş bir bölgeyi kaplarlar. Bazıları çok yaşlıdır. Liken nedir? yazısına devam et

Balıklar karanlıkta görür mü?

Balıklar karanlıkta göremez ama diğer duyuları onlara yiyecek bulmalarında yardımcı olur. Fenerbalığı gibi bazı balıklar kendi ışıklarını yanlarında taşırlar.

Okyanus, yer altındaki değişik derinliklerde değişik yaşam alanları sunar. Bu yaşam alanlarına “bölge” adı verilir. En üstteki öfotik bölge yaklaşık 200 metre derinliğindedir. Buradan daha derine çok az güneş ışığı sızabilir. Daha alttaki batifelajik bölge tamamen karanlıktır, burada hiçbir bitki yaşayamaz fakat bu bölge mürekkep balığı ve bazı omurgalıların evi gibidir. Bu balıklar yukarıdan aşağıya çöken atık maddelerle beslenir. Balıklar karanlıkta görür mü? yazısına devam et

“ne olur” mu, “nolur” mu, Nasıl yazılır?

Ne olur” Bitişik değil, ayrı yazılır. Bu nedenle doğru yazımı NE OLUR olmalıdır.

Doğru: ne olur
Yanlış: nolur

“Ne olur” kelimesi cümle içinde kullanımı:

 1. Ama şimdi kimse kalmadı, Türkiye’nin en meşhur adamını çeksen ne olur?
 2. Başında yemyeşil otlar büyüdü, taşı dikildi bile. Ne olur dinleyin!
 3. Şevket Amca ne olur babamın ölmesine engel olun.
 4. Bu kimliğimizle bizi kabul edin, bizi dışlamayın ne olur.
 5. Sivas davasında 5 kişinin dosyası zamanaşımına uğrasa ne olur, uğramasa ne olur?
 6. Ya bunu yaptığın gün bu Türkiye ne olur biliyor musun? Uçar uçar.
 7. Sabır, şimdilik tutunabileceğim dal. Ne olur ağlama nur tanem, o güne kadar.
 8. Baba ne olur kavga etmeyelim. Bunu çok yaptık zamanında hiçbir şey olmuyor.

“espri” mi, “espiri” mi, Nasıl yazılır?

Espri” ince anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte. Yazıda, resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlam, nükte. Bu nedenle doğru kullanımı ESPRİ olmalıdır.

Doğru: espri
Yanlış: espiri

“Espri” kelimesi cümle içinde kullanımı:
1. Hayat seni güldürmüyorsa, espriyi anlamadın demektir.
2. İnceliği bu özelliğine de sindiği için esprileri hiçbir zaman harcayıcı olmazdı.
3. Herkesin espri anlayışı gerçekten çok farklı. İnsanları güldürmen için zekanla ve düşünce yapınla o insanları etkilemen gerekiyor.
4. Ben espri yapmıyorum. Sadece iktidarı gözlemleyip gerçekleri size aktarıyorum.
5. Hayatı komedi sananlar, son espriyi iyi düşünsünler!
6. Espri, kıtlıkta bolluk arz eden bir cevherdir.
7. Hikâye şeklinde olmayan güldürücü sözlere espri veya nükte denir.

Tevekkül nedir?

Tevekkül nedir?

Tevekkül, kayıtsız şartsız Allah’a teslim olmak, güvenmek, dayanmak, bağlanmak ve sığınmak anlamlarına gelmektedir.

Müslümanlar için Allah’a tevekkül edilmesi imani bir gerekliliktir. Çünkü ölmeyen, her şeyin dizginini elinde tutan, hakim olan yalnızca Allah’tır. Allah’tan başka bir varlığa güvenmek ve onu vekil tutmak akıllılık değildir.

Tevekkül kavramı da çarpıtılan ve yanlış anlaşılan bir kavramdır. İnsanlar kendi üzerlerine düşen sorumlulukları yapmadan tevekkül ediyorlar. Tevekkül nedir? yazısına devam et

“yıl dönümü” mü, “yıldönümü” mü, Nasıl yazılır?

Yıl dönümü” Herhangi bir olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra yeni bir yılın başladığı gün, seneidevriye. Bitişik değil, ayrı yazılır. Bu nedenle doğru yazımı YIL DÖNÜMÜ olmalıdır.

Doğru: yıl dönümü
Yanlış: yıldönümü

“Yıl dönümü” kelimesi cümle içinde kullanımı:

 1. Bir yıl dönümü akşamı ufak köşkün önünde oturuyorduk.
 2. CHP’nin öncülüğünde TBMM’de reddedilmiş olmasının yıl dönümüdür.
 3. Yarışın yüzüncü yıl dönümü olmasıyla nedeniyle 1903 yılındaki rota yeniden canlandırıldı.
 4. Göteborg şehrinin 350. yıl dönümü kutlamaları için yapılan bina, 18 Mayıs 1971 tarihinde açıldı.
 5. Lviv ambleminde bir aslan yer alır ve şehrin 750. kuruluş yıl dönümü 2006 ekiminde kutlanmıştır.
 6. Atatürk’ün 100’üncü doğum yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Primat nedir?

Primat nedir?

Çoğu tropikal bölgelerde yaşayan yaklaşık 180 primat türü vardır. En yaygın olan primatlar homo sapienler yani insanlardır.

Tüm primatların büyük bir beyinleri, mesafeyi doğru tahmin edebilmelerine yarayan ve ileri bakan gözleri vardır. Pence ve toynaklar yerine diğer memelilerde olduğu gibi duyarlı uçları olan yumuşak el ve ayak parmaklarına sahiptir. Ayrıca el ve ayak parmaklarıyla kavrayabilme yetenekleri de vardır.

En büyük primat gorildir. Erkek bir goril 275 kg kadar ağırlığa sahip olabilir. En küçükleri fare lemurdur ve tüm vücut uzunluğu yaklaşık 12.5 cm’dir. Primat nedir? yazısına devam et

Bayan saat modelleri